Oferta przedszkola

W naszym przedszkolu oferujemy:

 • Opiekę w godzinach 7.00-17.00,
 • Zdrowe i smaczne posiłki, przygotowane w oparciu o zasadę zdrowego żywienia,
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • Język angielski,
 • Zajęcia artystyczne,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia muzyczne,
 • Rytmika,
 • Codzienna gimnastyka poranna,
 • Zajęcia z logopedą, neurologopedą
 • Opieka psychologa, rehabilitanta
 • Okolicznościowe imprezy i spotkania w przedszkolu, np.: wizyty teatrzyków, bale, spotkania z ciekawymi osobami itp.,
 • Wycieczki edukacyjne, np.: teatr, muzeum, sklepy, kino, zoo, itp.