Klubik małego artysty


Klubik ma na celu umożliwienie najmłodszym wyrażania własnych emocji. Zajęcia plastyczne są szczególną formą wyrażania siebie, dodatkowo bardzo lubianą przez dzieci. Zabawa kolorami, kształtami, połączona z różnymi innymi formami np. odgrywaniem różnych scenek, historyjek, sprawia ogromną radość, rozbudzając  przy tym wyobraźnię i kreatywność, przełamują nieśmiałość.

Image